Zajęcia odbywają się w grupach podzielonych ze względu na wiek i poziom zaawansowania.
Nie tworzymy grup zróżnicowanych wiekowo. Uczymy języka angielskiego i niemieckiego. Prowadzimy lekcje w grupach:


Comfort          3-6 osobowych
VIP                   2 osobowych
One to One    indywidualnie


Masters Kids
Kursy języka angielskiego dla dzieci od 7 roku życia.

Kursy językowe Masters Kids to komunikacja w języku angielskim już od pierwszych zajęć. Naszym głównym zadaniem jest nauczyć Twoje dziecko mówić w języku angielskim.  Dzięki ciekawym, pełnym gier i zabaw, rywalizacji i współpracy, angażującym zajęciom w małej, 3-6 osobowej grupie, z dziećmi w tym samym wieku i na tym samym poziomie zaawansowania, Twoje dziecko  zacznie używać języka angielskiego  jako środka do realizacji swoich celów. Optymalnie szybki rozwój językowy i osobisty dziecka na kursach Masters Kids możliwy jest dzięki unikalnemu połączeniu dobrej zabawy, nowoczesnych metod nauczania języka oraz prawdziwej, skutecznej nauki. Kluczem do sukcesu jest zachęcenie dziecka do nauki języka poprzez ciekawe i inspirujące zajęcia, przy jednoczesnym ciągłym motywowaniu do niezbędnej w skutecznej nauce języka pracy w domu. Osobisty, mailowy i telefoniczny kontakt z lektorem pozwala rodzicom na bezpośrednią  kontrolę nad postępami nauki języka swoich dzieci.

Masters Teens
Kursy dla młodzieży. Język angielski, język niemiecki.

Kończąc szkołę podstawową dziecko powinno swobodnie wypowiadać się w języku angielskim.

Podczas, gdy w wieku 9-12 lat dzieci spędzają na zajęciach w Masters czas łącząc coraz to odważniejsze próby angielskiej rozmowy z elementami dobrej zabawy, rozpoczynając kurs na poziomie intermediate (B1), dobrze osłuchane z językiem, wypływają na pełne morze, stając się pełnoprawnymi użytkownikami języka angielskiego, zachowując oczywiście prawo do błędów, o ile nie zakłócają one komunikacji.

Wiek 15-19 lat jest okresem przygotowań do kolejnych poważnych sprawdzianów  umiejętności, czyli do firmowanego przez  the University of Cambridge międzynarodowego egzaminu FCE (poziom B2  zgodnie z opracowanym przez Radę Europy Common European Framework of Reference for Languages),  oraz egzaminu CAE (poziom C1). Matura tak podstawowa, jak i rozszerzona jest jedynie formalnością dla wieloletnich uczniów szkoły Masters.

Kursy egzaminacyjne Masters.
Język angielski.

Kursy przeznaczone dla osób przystępujących do międzynarodowych egzaminów Cambridge FCE CAE CPE. Intensywny trening językowy, na którym słuchacze zapoznają się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz ćwiczą taktyki zdawania poszczególnych części egzaminu. Zajęcia 2 razy 2h tygodniowo, 130h w trybie dwusemestralnym. Przygotowujący się do egzaminu certyfikatowego słuchacze szkoły  Masters biorą udział w egzaminie próbnym, stanowiącym ważny element egzaminacyjnych przygotowań. W połączeniu z wysiłkiem własnym, kurs ceryfikatowy Masters daje pewność egzaminacyjnego sukcesu. Praktyka egzaminacyjna lat ubiegłych pozwala poszczycić się100% zdawalnością nie tylko popularnego egzaminu FCE , ale i bardziej wymagających egzaminów CAE i CPE.

Kursy maturalne dla nowych uczniów.
Język angielski i niemiecki. Matura podstawowa i rozszerzona.

Jeżeli dopiero teraz zamierzasz rozpocząć poważną naukę języka anielskiego, bądź niemieckiego i obawiasz się egzaminu maturalnego, pomożemy Ci przełamać barierę języka mówionego, wytłumaczymy zawiłości gramatyczne, damy Ci szanse osłuchania się z językiem oraz przećwiczenia taktyk rozwiązywania poszczególnych zadań egzaminacyjnych. Kursy prowadzone są przez doświadczonych egzaminatorów maturalnych. Min. 112 h intensywnej nauki nie tylko gwarantuje sukces podczas egzaminu, lecz także stanowi solidną podstawę dla dalszego doskonalenia umiejętności językowych. Zajęcia 2 razy 2h tygodniowo od października do maja. W cenę kursu wliczona jest matura próbna ustna i pisemna.


Specjalnie zaprojektowany kurs językowy dla dorosłych.
Język angielski i niemiecki.

Kurs uwzględnia zarówno potrzeby językowe, jak i możliwości czasowe osób dorosłych. Na kursach Masters Adults kładziemy szczególny nacisk na swobodę komunikowania, płynność mówienia oraz poprawność językową. Kursy organizowane są w systemie semestralnym. Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania. Poziom każdej grupy defniowany jest zgodnie z opracowanym przez Radę Europy Common European Framework of Reference for Languages. Jeden poziom obejmuje dwa semestry nauki po min. 65 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 h, od października do czerwca. Zdanie końcowego egzaminu, honorowane certyfikatem, uprawnia do kontynuacji nauki na poziomie wyższym. Spośród kursów językowych dla dorosłych możesz wybrać: Kursy językowe General English - kursy języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego; kursy Business English -kursy języka angielskiego; kursy językowe egzaminacyjne-jezyk angielski.                                                         

 

Kursy językowe General Language. Kursy języka angielskiego i niemieckiego dla dorosłych.

Jeżeli zależy ci szczególnie na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych jest to kurs dla Ciebie. W małej grupie, liczącej 3-6 osób, na zajęciach koncentrujemy się na doskonaleniu umiejętności wypowiadania się w języku obcym. Kurs językowy dla dorosłych, bez względu na poziom zaawansowania, to komunikacja w języku obcym już od pierwszych zajęć. Dzięki aktywnemu udziałowi w lekcji, w grupie o właściwie dobranym poziomie, pod okiem doświadczonego lektora, możliwie szybko udoskonalisz swoje umiejętności prowadzenia rozmowy w wybranym przez Ciebie języku.

 

Kursy Business English. Kursy języka angielskiego.

Jeżeli zamierzasz rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne w ramach języka biznesowego, zapisz się na kurs języka angielskiego Business English. Na zajęciach tego kursu szczególny nacisk kładziemy na poszerzanie słownictwa o elementy języka biznesowego w zakresie prezentacji, negocjacji, obsługi klienta i zarządzania. W ramach kursu Business English weźmiesz udział w szkoleniach warsztatowych Business English Masters Skills Pills. Przykładowe tematy szkoleń: Presentations, Negotiations, Business Writing, Business Meetings, Business Telephoning, Business Reports. U nas także przygotujesz się do międzynarodowych egzaminów języka angielskiego biznesowego Cambridge English BEC.  

Kursy językowe egzaminacyjne. Jezyk angielski.

Kursy przeznaczone dla osób przystępujących do międzynarodowych egzaminów Cambridge FCE CAE CPE. Intensywny trening językowy, na którym słuchacze zapoznają się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz ćwiczą taktyki zdawania poszczególnych części egzaminu. Zajęcia 2 razy 2h tygodniowo, 130h w trybie dwusemestralnym. Przygotowujący się do egzaminu certyfikatowego słuchacze szkoły  Masters biorą udział w egzaminie próbnym, stanowiącym ważny element egzaminacyjnych przygotowań. W połączeniu z wysiłkiem własnym, kurs ceryfikatowy Masters daje pewność egzaminacyjnego sukcesu. Praktyka egzaminacyjna lat ubiegłych pozwala poszczycić się100% zdawalnością nie tylko popularnego egzaminu FCE , ale i bardziej wymagających egzaminów CAE i CPE. 

Promocje

Nie przegap! Zapisując się na kurs językowy do 20 września 2018 otrzymasz:
- rabat 100 zł na kursy języka angielskiego i niemieckiego dla dorosłych!
- rabat 300 zł na kurs  drugiego języka obcego!

 

Po dwóch semestrach na kursie językowym Masters Adults osiągniesz poziom kompetencji A1/A2:

Poziom biegłości językowej A1- Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziom biegłości językowej A2 -Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Aby dowiedzieć się więcej o poziomach osiąganych podczas kolejnych semestrów nauki w naszej szkole językowej, kliknij poniższy link:

                           Poziom biegłości językowej według Common European Framework of Reference for Languages


 

ZAPISZ SIĘ NA KURS